karias

karias
kãrias sm. (4) J, NdŽ psn. 1. karas: Vienok tatai mažesn yra, ką kariais pavildai, o neg tatai, ką pakajus ... tav padavė DP609. Prakeikti yra visi ..., kurie karius ir maištus tarp žmonių sėja DP534. Aprinko ... naują būdą kario DP508. Iš kurg kariai ir nesandaros tarp jūsų? DP239. Kariai, išpūstijmai, išgaišinimai miestų MT233. Užleist badą aba smarkų karią MP115. Saugok nuog maišto ir kario 384. Antra žymė yra kariai, marai, badai ir drebėjimas žemės DP373. Ižgirsite tieg kariùs ir baugėjimus karių̃ DP373. Sūnus jos Konstantinas kariuosè apgintas DP456. Pradėjo ... su didžiu gvoltu, su kariais DP143. 2. SD402 kariuomenė: Pamušu, pakulu karią SD276. Su visu kariu ... ateit turi MP34. Vijo ... karalius su didžiu kariu MP206. Pamušė apie tris tūkstančius žmonių iž ano kario MP325. Faraoną su visu kario pulku marosu Raudonosu paskandinai 103. Su didžiu pulku karią ... pergalėjo MT214. Nuėjo ... visu savo kariu ir apstojo Gibeoną BBJoz10,5. Neateis su turtais, nei su kariaĩs DP3. Paniekino jį Herodas su kariu savu DP164. Kad tieg regėsite nuog kario (Rymo) apgultą miestą Jeruzalem DP373. Eš sapnyje regėjau, jog miežių kepalas, ant žarijų iškeptas, atsirito kariop midianitų BBTeis7,13. 3. būrys, pulkas: Ansai kãrias žmonių kaip smiltys marių nesuskaitomos stosis DP7. Atvedė su savimi karią žmonių šarvuotų DP155. Kãrias mergų linksminas DP543.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • karti — 1 karti, kãria, korė 1. tr. kabinti, džiauti: Aš tai ore nèkariu [drabužių] OG57. Kãria (džiauna) rūbus Ktk. Svirne toki balkeliai būna padaryti – tai mėsą karia On. An sienos nekariam lempos Lz. 2. tr. atimti gyvybę, užneriant ant kaklo ar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karia — karià sf. (2) 1. J žr. karas: Ir stojos karia KS. Karios vieta D.Pošk. Aštuoniolikai metų praėjus, kryžokai sugautus karioje žemaičius vėl apkrikštijo ir apkalusys išvarė į Karaliaučių M.Valanč. Su kuo karią turim MP91. Per karias bus tavo sūnūs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Coriosolites — Carte des Peuples gaulois de l actuelle Bretagne :      Osismes       …   Wikipédia en Français

  • Cristina Muñiz Martín — Saltar a navegación, búsqueda Cristina Muñiz Martín (Gijón, 1953) es una narradora, creadora de monólogos y escritora de guiones radiofónicos. Empieza a publicar en la editorial Trabe en 2005 con el volumen de cuentos Onde pisen poques güelles,… …   Wikipedia Español

  • Войнилович (фамилия) — Эта статья  о фамилии. О носителях фамилии см. Войнилович; о дворянском роде см. Войниловичи …   Википедия

  • κοίρανος — Όνομα μυθολογικών προσώπων. 1. Γιος του Κλείτου και πατέρας του γνωστού Κορίνθιου μάντη Πολυείδη. 2. Καταγόταν από την Πάρο. Η παράδοση αναφέρει ότι αγόρασε στο Βυζάντιο όλα τα δελφίνια που είχαν πιαστεί στα δίχτυα και τα έριξε πάλι στη θάλασσα.… …   Dictionary of Greek

  • Heer — Sn std. (8. Jh., runisch 5. Jh.), mhd. her, ahd. heri m./n., as. heri m./f. Stammwort Aus g. * harja m. Heer , auch in gt. harjis, anord. herr m., ae. here m. (das neutrale Genus ist erst deutsch); schon seit runen nordischer Zeit vielfach in… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • harry — (v.) O.E. hergian make war, lay waste, ravage, plunder, the word used in the Anglo Saxon Chronicle for what the Vikings did to England, from P.Gmc. verb *harohan (Cf. O.Fris. urheria lay waste, ravage, plunder, O.N. herja to make a raid, to… …   Etymology dictionary

  • bursininkas — ×bursiniñkas ( inỹkas), ė smob. (2) bur•sininkas (1) DP520; BPII272, R bursos dalyvis, draugas, bendras: Jei atėjai kaip prietelius ir bursinỹkas, o ant kog tasai karias ir tie šarvai DP156. Moteriškę, kurią man davei už bursinykę DP71 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karus — karùs, ì adj. (4) 1. NdŽ galintis puikiai laipioti, įsikabinti, karstytis: Koks jis karùs – į melnyčios sparną įsikaria Sml. 2. NdŽ galintis prikibęs laikytis, limpantis, kimbantis. 3. [K], N, SD205,388 nukaręs, suglebęs, sudribęs. 4. NdŽ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”